Strengthen your Brand

บริการถ่ายภาพสินค้าแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ
การถ่ายทำมีการจัดแสงแบบเฉพาะ และเทคนิคเพิ่มเติมที่แตกต่างกับการถ่ายภาพชนิดอื่นๆ

ตัวอย่างผลงาน
Food Photograph

Product Photography

เรตราคา Rate&Price

Package ภาพสินค้า 
เหมาะสำหรับการถ่ายสินค้าทั่วไป

- ช่างภาพนิ่ง 1คน
- ถ่ายภาพส่งตรงขึ้นจอคอมพิวเตอร์ ให้ท่านดูรายละเอียดได้
- อุปกรณ์การถ่ายภาพสินค้า และการจัดไฟแบบพิเศษ

Sessionละ 5,000บาทต่อ 4ชั่วโมง
- สามารถถ่ายภาพได้ 10-40สินค้า ขึ้นอยู่กับความปราณีตของชิ้นงาน

Sessionละ 7,500บาทต่อ 8ชั่วโมง
- สามารถถ่ายภาพได้ 20-80สินค้า ขึ้นอยู่กับความปราณีตของชิ้นงาน

เพิ่มค่าเดินทาง 1000บาทสำหรับการถ่ายทำนอกสตูดิโอ